BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"authority" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

authority rzeczownik

rzeczownik + authority
Kolokacji: 189
Port Authority • Transit Authority • Housing Authority • immigration authority • occupation authority • Exposition Authority • ...
authority + rzeczownik
Kolokacji: 17
authority figure • authority official • Port Authority Bus Terminal • authority area • Port Authority official • ...
authority + czasownik
Kolokacji: 342
authority arrests • authority investigates • authority issues • authority refuses • authority announces • authority seeks • authority says • ...
czasownik + authority
Kolokacji: 158
grant authority • give authority • hold authority • challenge one's authority • use one's authority • undermine one's authority • ...
przymiotnik + authority
Kolokacji: 361
local authority • Palestinian Authority • British authority • federal authority • legal authority • Soviet authority • military authority • ...
przyimek + authority
Kolokacji: 24
with authority • of authority • against authority • without authority • between authorities • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 18
  • Why on their own authority have they come to your country?
  • Still, we have no right in law to take life on our own authority.
  • The student teacher relationship many times is based on authority.
  • I have it on good authority he's done nothing to you.
  • I have it on good authority that I'm likely to live.
  • The city police have the better claim on full authority.
  • And I have it on good authority that you'd be the one to tell me.
  • Went to the judge to speak up for Frank on your authority?
  • And I had it on good authority that he might be at the dinner tonight.
  • "You have all this on the very best authority, of course?"
15. among authorities = wśród władz among authorities
18. through authorities = dzięki władzom through authorities

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.