"by the authorities" — Słownik kolokacji angielskich

by the authorities kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przez władze
  1. by przyimek + authority rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But, what might be interesting is to actually ask for data by local authority or even better school.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo