"through authorities" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dzięki władzom
  1. through przyimek + authority rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Even if you're trying to add just three feet to a building you're going to have to go through various authorities to get permission.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo