"within the authority" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w władzy
  1. within przyimek + authority rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    As president, it seemed to be within my authority to have access to that information.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo