"from the authorities" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z władz
  1. from przyimek + authority rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Still no training for any staff taken on but I think the money was better from local authorities.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo