"to the authorities" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "to the authorities" po angielsku

rzeczownik
 1. władza, moc, zwierzchnictwo (siła wynikająca z zajmowanej pozycji) [UNCOUNTABLE]
  This bill gives the president unlimited authority. (Ta ustawa daje prezydentowi nieograniczoną władzę.)
 2. władza, organ władzy (np. organizacja podejmująca jakieś decyzje) [COUNTABLE]
  All problems should be reported to the authorities. (Wszystkie problemy powinny zostać zgłoszone do władz.)
 3. autorytet, ekspert [COUNTABLE]
  He is an authority in the field of mechanics. (On jest autorytetem w dziedzinie mechaniki.)
  We need an opinion of some authority. (Potrzebujemy opinii jakiegoś eksperta.)
 4. pozwolenie, przyzwolenie, upoważnienie (na dokonanie jakiegoś czynu) [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
  No one may enter without my authority. (Nikt nie może wejść bez mojego pozwolenia.)
  Do you have an authority to search my room? (Czy macie upoważnienie do przeszukania mojego pokoju?)
 5. wiarygodne źródło (np. informacji) [UNCOUNTABLE]
  I have it on good authority that they got married. (Wiem z pewnego źródła, źe się pobrali.)
  You can trust him, he's an authority. (Możesz mu ufać, jest wiarygodnym źródłem.)
 6. przekonanie [UNCOUNTABLE]
  He spoke with authority and she trusted him. (On mówił z przekonaniem, a ona mu zaufała.)
  "I love you" she said with no authority. ("Kocham cię", powiedziała bez przekonania.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. władze [PLURAL]
  Local authorities in the U.K. are currently debating on the issue of illegal immigrants. (Lokalne władze w Wielkiej Brytanii obecnie debatują nad kwestią nielegalnych imigrantów.)
  This priest came into conflict with church authorities. (Ten ksiądz wszedł w konflikt z władzami kościelnymi.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

"to the authorities" — Słownik kolokacji angielskich

to the authorities kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): do władz
 1. to przyimek + authority rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  She now was subject to the authority of her husband.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo