"among authorities" — Słownik kolokacji angielskich

among authorities kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wśród władz
  1. among przyimek + authority rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It is the actual consensus among the stakeholders and authorities involved in the development process.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo