PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"art" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

art rzeczownik

rzeczownik + art
Kolokacji: 115
Folk Art • Pop Art • language art • Renaissance art • rock art • performance art • Theatre Art • cover art • century art • media art • ...
art + rzeczownik
Kolokacji: 363
art gallery • art form • art history • art museum • arts center • art historian • art collection • art exhibition • art critic • Art Institute • ...
art + czasownik
Kolokacji: 109
art comes • art makes • art works • art includes • art shows • cover art features • art goes • art takes • art begins • Art says • ...
czasownik + art
Kolokacji: 167
study art • teach art • collect art • feature art • display art • create art • sell art • promote art • buy art • produce art • exhibit art • ...
przymiotnik + art
Kolokacji: 351
contemporary art • visual art • American art • modern art • decorative art • liberal art • Electronic Art • ancient art • African art • ...
przyimek + art
Kolokacji: 29
of art • between art • about art • through art • including art • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.