"buy art" — Słownik kolokacji angielskich

buy art kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup sztukę
  1. buy czasownik + art rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They were paying for the satisfaction of being seen to buy art, something new.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo