ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"teach the art" — Słownik kolokacji angielskich

teach the art kolokacja
Popularniejsza odmiana: teach art
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naucz sztuki
  1. teach czasownik + art rzeczownik
    Luźna kolokacja

    At long last, I had found someone who could teach me fine art.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo