"use art" — Słownik kolokacji angielskich

use art kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sztuka wykorzystania
  1. use czasownik + art rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    All my life, he wrote, I have used art to fight against myself.

    Podobne kolokacje: