"graffiti art" — Słownik kolokacji angielskich

graffiti art kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sztuka graffiti
  1. graffiti rzeczownik + art rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    They abstractly employed the visual themes of their graffiti art to explore new ground.

    Podobne kolokacje: