ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"teach one's art" — Słownik kolokacji angielskich

teach one's art kolokacja
Popularniejsza odmiana: teach art
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uczyć czyjś sztuka
  1. teach czasownik + art rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    At long last, I had found someone who could teach me fine art.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo