"art" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

art rzeczownik

rzeczownik + art
Kolokacji: 115
Folk Art • Pop Art • language art • Renaissance art • rock art • performance art • Theatre Art • cover art • century art • media art • ...
art + rzeczownik
Kolokacji: 363
art gallery • art form • art history • art museum • arts center • art historian • art collection • art exhibition • art critic • Art Institute • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
2. art form = forma sztuki art form
3. art history = historia sztuki (kierunek studiów) art history
7. art director = dyrektor artystyczny (pracownik agencji reklamowej odpowiedzialny za wizualną stronę reklam) art director
8. art collection = kolekcja obrazów, kolekcja dzieł sztuki art collection
15. Art Deco = art deco (styl w sztuce) Art Deco
16. art scene = kręgi sztuki art scene
26. art installation = sztuka instalacja art installation
27. art lover = miłośnik sztuki art lover
29. art patron = mecenas sztuki art patron
31. art world = świat sztuki (ludzie zajmujący się m.in. tworzeniem, promocją i krytyką sztuki) art world
34. art show = wystawa sztuki, pokaz sztuki art show
35. art market = rynek sztuki art market
37. art school = akademia sztuk pięknych, szkoła artystyczna art school
41. arts community = sztuka społeczność arts community
42. art film = film artystyczny art film
43. art expert = specjalista sztuki art expert
44. art book = książka o sztuce art book
45. arts event = sztuka wydarzenie arts event
46. art piece = kawałek sztuki art piece
47. Art Society = Sztuka Społeczeństwo Art Society
49. art song = piosenka sztuki art song
52. art work = sztuka praca art work
53. art style = styl sztuki art style
54. art music = sztuka muzyka art music
56. art room = pracownia plastyczna (w szkole) art room
57. Arts degree = Stopień naukowy w dziedzinie nauk humanistycznych Arts degree
60. art training = sztuka szkolenie art training
62. art design = sztuka projekt art design
64. art space = sztuka przestrzeń art space
66. arts venue = sztuka miejsce arts venue
68. art study = sztuka nauka art study
69. Art Deco style = Styl art deco Art Deco style
70. Art Deco building = Budynek art deco Art Deco building
72. Arts page = Sztuka strona Arts page
73. art workshop = warsztat sztuki art workshop
74. Art Journal = Sztuka Czasopismo Art Journal
75. art house = kino studyjne, kino niezależne art house
79. art career = sztuka kariera art career
80. art exhibit = wystawa dzieł sztuki art exhibit
81. art auction = aukcja sztuki art auction
82. Walker Art Center = Walker Sztuka Centrum Walker Art Center
85. art fair = targ sztuki art fair
88. Art Tatum = Sztuka Tatum Art Tatum
89. art photography = fotografia artystyczna art photography
90. art works = sztuka skutkuje art works
91. Art Garfunkel = Sztuka Garfunkel Art Garfunkel
92. National Arts Club = Krajowa Sztuka Klub National Arts Club
94. art therapy = arteterapia, artterapia, terapia za pomocą sztuki art therapy
96. art practice = sztuka praktyka art practice
97. art supply = sztuka zapas art supply
98. arts curriculum = sztuka program nauczania arts curriculum
art + czasownik
Kolokacji: 109
art comes • art makes • art works • art includes • art shows • cover art features • art goes • art takes • art begins • Art says • ...
czasownik + art
Kolokacji: 167
study art • teach art • collect art • feature art • display art • create art • sell art • promote art • buy art • produce art • exhibit art • ...
przymiotnik + art
Kolokacji: 351
contemporary art • visual art • American art • modern art • decorative art • liberal art • Electronic Art • ancient art • African art • ...
przyimek + art
Kolokacji: 29
of art • between art • about art • through art • including art • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.