Kurs TRAVEL ENGLISH -30%Zadbaj o angielski przed podróżąSPRAWDŹ >>

"account" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

account rzeczownik

rzeczownik + account
Kolokacji: 157
bank account • Twitter account • retirement account • eyewitness account • email account • newspaper account • savings account • ...
account + rzeczownik
Kolokacji: 35
account executive • account manager • account number • account book • account holder • account deficit • account balance • ...
account + czasownik
Kolokacji: 96
account suggests • account differs • account describes • account says • account appears • account varies • account makes • ...
czasownik + account
Kolokacji: 131
settle accounts • take account • hear accounts • keep accounts • sign up for an account • handle one's account • read one's account • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 47
2. settle accounts = załatwiać porachunki, rozliczać się, uregulować rachunki settle accounts
7. manage one's users accounts = zarządzać czyjś użytkownicy konta manage one's users accounts
8. account is found = konto zostanie znalezione account is found
11. close one's account = blisko czyjś konto close one's account
12. account held = rachunek obowiązywał account held
15. hack into one's email account = wycinać do czyjś konto e-mail hack into one's email account
16. take into account = bierz pod uwagę take into account
17. transfer to one's account = transfer aby czyjś konto transfer to one's account
18. open an account = otworzyć rachunek (w banku lub sklepie) open an account
20. listen to one's account = odsłuchać czyjś konto listen to one's account
21. make an account = marki konto make an account
29. present an account = przedstaw rachunek present an account
36. add to one's account = zwiększać czyjś konto add to one's account
37. support one's account = wsparcie czyjś konto support one's account
40. account called = konto zadzwoniło account called
41. mention in one's account = wzmianka w czyjś konto mention in one's account
42. pay into one's account = płacić do czyjś konto pay into one's account
43. move one's account = ruszać się czyjś konto move one's account
44. prepare accounts = sporządź rachunki prepare accounts
45. account controlled = konto regulowało account controlled
46. believe one's account = wierzyć czyjś konto believe one's account
47. accept one's account = akceptować czyjś konto accept one's account
przymiotnik + account
Kolokacji: 381
detailed account • personal account • historical account • full account • private account • contemporary account • official account • ...
przyimek + account
Kolokacji: 22
into account • in one's account • to one's account • on one's account • from one's account • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.