"contain accounts" — Słownik kolokacji angielskich

contain accounts kolokacja
Popularniejsza odmiana: contain an account
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zawieraj konta
  1. contain czasownik + account rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The walls contained an incredibly detailed account of his life.

powered by  eTutor logo