"contain an account" — Słownik kolokacji angielskich

contain an account kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zawieraj konto
  1. contain czasownik + account rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The walls contained an incredibly detailed account of his life.

powered by  eTutor logo