"account controlled" — Słownik kolokacji angielskich

account controlled kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): konto regulowało
  1. control czasownik + account rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It will be an account solely controlled by you.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo