"award one's account" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: award the account
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nagroda czyjś konto
  1. award czasownik + account rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The agency was awarded the new account without a review.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo