"award the account" — Słownik kolokacji angielskich

award the account kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyznaj konto
  1. award czasownik + account rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The agency was awarded the new account without a review.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo