"offer an account" — Słownik kolokacji angielskich

offer an account kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zaproponuj konto
  1. offer czasownik + account rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But a senior Bush administration official offered a different account.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo