"provide an account" — Słownik kolokacji angielskich

provide an account kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dostarcz konto
  1. provide czasownik + account rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He promised to provide a full account upon his return.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo