"zrealizowany" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zrealizowany" po polsku

zrealizowany

przymiotnik
 1. implemented
 2. realised  
czasownik
 1. pursue , ***
  • dążyć do, realizować [przechodni]
   I pursue fame and money. (Dążę do sławy i pieniędzy.)
   Don't be afraid to pursue your goals. (Nie bój się dążyć do swoich celów.)
   You should always pursue your dreams. (Powinieneś zawsze realizować swoje marzenia.)
   Don't waste your life. Go and pursue your passions. (Nie marnuj swojego życia. Idź i realizuj swoje pasje.)
 2. accomplish ***
  • wykańczać, kończyć, realizować, dokonywać, osiągać (zakończyć coś pomyślnie) [przechodni]
   You seem like someone who could accomplish a lot in five minutes. (Wyglądasz na kogoś, kto w pięć minut potrafi zrealizować dużo rzeczy.)
   We can accomplish these goals only by working as a team. (Możemy zrealizować te cele tylko pracując jako zespół.)
   When you accomplish this task, you'll be the winner. (Kiedy wykonasz to zadanie, zostaniesz zwycięzcą.)
   He managed to accomplish his mission in time. (Udało mu się w porę ukończyć swoją misję.)
   link synonim: complete
   zobacz także: perform
 3. realize ***** , realise British English
  • realizować (zamierzenia), wykonywać (plan) oficjalnie [przechodni]
   He finally realized his ambition to buy his own flat. (On w końcu urzeczywistnił swoją ambicję kupienia własnego mieszkania.)
   She realized her dreams of becoming a vet. (Ona spełniła swoje marzenia o zostaniu weterynarzem.)
 4. fulfil British English * , fulfill American English *
 5. attain *
 6. execute **
 7. explete
 8. operationalize American English , operationalise British English
czasownik
 1. achieve ****
  • zrealizować, ukończyć (zakończyć pomyślnie robienie czegoś) [przechodni]
   The team achieved their daily plan. (Zespół zrealizował swój dzienny plan.)
   Have you achieved all your dreams? (Zrealizowałeś swoje wszystkie marzenia?)
   link synonim: complete
 2. negotiate **
 3. actualize , actualise British English
 4. encash
phrasal verb
 1. play something out  
 2. follow something out
 3. get through something **
 4. carry something out , carry out something **
 5. go through with something
idiom
 1. bring something to fruition  
phrasal verb
 1. carry something through
  • przeprowadzać coś, realizować coś (np. plan, zadanie)
   Doctor X was carrying his evil plan out. (Doctor X przeprowadzał swój niecny plan.)
   We carried the plan through, you can congratulate us. (Zrealizowaliśmy plan, możesz nam pogratulować.)
   Boss, I will carry the task through, I promise. (Szefie, zrealizuję zadanie, obiecuję.)

Powiązane zwroty — "zrealizowany"

przymiotnik
realny = real +8 znaczeń
realistyczny = realistic +6 znaczeń
rzeczownik
Zobacz także: samorealizować się

powered by  eTutor logo