Hej, chcesz coś z eTutora?Złap rabat -40% na kurs angielskiego!SPRAWDŹ >>Zamknij

"zawody" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zawody" po polsku

zawody

obrazek do "competition" po polsku GetEntrepreneurial.com: Competition ...
rzeczownik
 1. competition ***
  • zawody, konkurs [policzalny]
   He finished second in the competition. (On ukończył zawody drugi.)
   The second round of the competition is over. (Druga runda zawodów zakończyła się.)
   They will announce the winner of the competition later in the evening. (Oni ogłoszą zwycięzcę zawodów później tego wieczoru.)
   You should encourage your son to take part in the competition. (Powinieneś zachęcić swojego syna, żeby wziął udział w zawodach.)
   link synonim: contest
 2. games ****  
  The games will be held tomorrow. (Zawody odbędą się jutro.)
  Do you want to take part in the games? (Czy chcesz wziąć udział w zawodach?)
  zobacz także: the Olympic Games
 3. contest **
  • konkurs, zawody [policzalny]
   Jane would like to take part in the Miss World contest. (Jane chciałaby wziąć udział w konkursie na Miss Świata.)
   Our school holds a talent contest every year. (Nasza szkoła co roku organizuje konkurs talentów.)
   link synonim: competition
 4. event *****
  • wyścigi, zawody [policzalny]
   She won a gold medal in the women's 200 metre event. (Ona wygrała złoty medal w wyścigu na 200 metrów kobiet.)
   He is taking part in the athletic event. (On bierze udział w zawodach lekkoatletycznych.)
 5. sport *****
  • gry, zawody [niepoliczalny]
   We want to organize some sport for the youngest children from our school. (Chcemy zorganizować jakieś zawody dla najmłodszych dzieci z naszej szkoły.)
   It's a children sport, I won't participate in that. (To gry dla dzieci, nie będę w tym brał udziału.)
 6. gala ,
 7. comp potocznie
 8. match play  
 9. internal competitions
 10. rencounter , także: rencontre
obrazek do "career" po polsku Farm Work Abroad obrazek do "occupation" po polsku Various occupation collection
rzeczownik
 1. career ****
  • kariera, zawód [policzalny]
   It was far too late to take up a teaching career. (Było już za późno, żeby zaczynać karierę nauczyciela.)
   I didn't intend making this job a lifetime career. (Nie planowałem, żeby ta praca była moją życiową karierą.)
   He had a wonderful career in front of him. (On miał przed sobą wspaniałą karierę.)
   Life of a career mother can be very difficult if she doesn't have others helping her care for the children. (Życie matki pracującej zawodowo potrafi być bardzo trudne jeżeli inni nie pomagają jej w opiece nad dziećmi.)
 2. work , *****
 3. occupation **   oficjalnie [policzalny]
  He's ashamed of his occupation. (On wstydzi się swojego zawodu.)
  It's a well-paid occupation. (To jest dobrze płatny zawód.)
  What's your occupation? (Jaki masz zawód?)
 4. profession **
  • profesja, zawód [policzalny]
   He asked me what my profession was. I answered that I worked as an English teacher. (On zapytał się mnie, jaki jest mój zawód. Odpowiedziałem, że pracuję jako nauczyciel języka angielskiego.)
   She's an accountant by profession. (Ona jest z zawodu księgową.)
 5. disappointment **
  • rozczarowanie, zawód (o uczuciu) [niepoliczalny]
   I felt disappointment at this movie. (Czułem rozczarowanie tym filmem.)
   When I saw the house, I couldn't hide my disappointment. (Gdy zobaczyłam dom, nie mogłam ukryć rozczarowania.)
 6. craft ***
  • zawód, profesja, rzemiosło oficjalnie [policzalny]
   I worked hard all my life but never had no craft. (Całe życie ciężko pracowałem, ale nigdy nie miałem zawodu.)
   Every craft requires commitment and hard work. (Każdy zawód wymaga poświęcenia i ciężkiej pracy.)
 7. trade *****
 8. vocation  
  My vocation is a teacher. (Mój zawód to nauczyciel.)
 9. calling   oficjalnie
 10. letdown
 11. bummer ,
 12. anticlimax
 13. professional background
 14. avocation   dawne użycie
 15. line of work
  • zawód, fach, branża
   What line of work are you in? (W jakiej branży pracujesz?)
   I meet many famous people in my line of work. (W moim zawodzie spotykam wielu sławnych ludzi.)
 16. comedown
 17. disgruntling

Powiązane zwroty — "zawody"

rzeczownik
zawodnik = player +5 znaczeń
komentator (np. komentujący zawody sportowe) = commentator
kowal (zawód) = smith
memoriał (zawody sportowe upamiętniające kogoś) = memorial
rzeźnik (zawód) = butcher
zawodowiec = pro +1 znaczenie
kosmetyczka (zawód) = beautician
curling (zawody na lodzie polegające na pchnięciu do celu ciężkiego kamienia) = curling
Spartakiada (masowe zawody sportowe) = Spartakiad
słabsza drużyna (od której nie oczekuje się, że wygra mecz, zawody) = the underdog
long drive (zawody w golfie polegające na jak najdłuższym wybiciu piłki przy jednoczesnym zmieszczeniu się w wyznaczonym polu) = long drive
przymiotnik
zawodowy = professional +4 znaczenia
wyjazdowy (mecz, zawody) = away
halowy (np. turniej, zawody) = indoor
seniorski (np. zawody, nie dla juniorów) = senior , Snr (skrót) , Snr. (skrót)
zawiedziony = disappointed +1 znaczenie
zawodny = unreliable +1 znaczenie
bezpardonowy (np. walka, zawody) = bruising
wędkarski (np. zawody) = angling
czasownik
zawieść = fail +2 znaczenia
zawodzić = moan +2 znaczenia
phrasal verb
przysłówek
idiom

"zawody" — Słownik kolokacji angielskich

match play kolokacja
 1. match rzeczownik + play rzeczownik = zawody
  Silna kolokacja

  In match play, you can get beat at any time.

  Podobne kolokacje: