PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"branża" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "branża" po polsku

branża

rzeczownik
 1. business ***** , także: bidness American English dialect  
  I work in entertainment business. (Pracuję w branży rozrywkowej.)
  What business do you work in? (W jakiej branży pracujesz?)
 2. industry *****   [COUNTABLE]
  It's a normal thing in our industry. (To normalna rzecz w naszej branży.)
  I've got lots of experience in the film industry. (Mam mnóstwo doświadczenia w branży filmowej.)
 3. trade *****
  • branża (np. hotelowa)
   The hotel trade is very popular in Greece. (Branża hotelowa jest bardzo popularna w Grecji.)
   He works in a tourist trade. (On pracuje w branży turystycznej.)
 4. game *****
  • biznes, branża informal [SINGULAR]
   I've been in the game for 25 years. (Jestem w biznesie od 25 lat.)
   I can't help you, it's not my game. (Nie mogę ci pomóc, to nie moja branża.)
 5. racket
 6. line of business  
 7. career field   [COUNTABLE]
 8. line of work

"branża" — Słownik kolokacji angielskich

line of work kolokacja
 1. work rzeczownik + line rzeczownik = zawód, fach, branża
  Zwykła kolokacja

  In their line of work I wouldn't last five minutes.

  Podobne kolokacje:
line of business kolokacja
 1. business rzeczownik + line rzeczownik = branża
  Zwykła kolokacja

  You learn to have a feeling for the people in your own line of business.

  Podobne kolokacje:
career field kolokacja
 1. career rzeczownik + field rzeczownik = branża
  Zwykła kolokacja

  Essentially any career field can create a benefit to the aging of modern society.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo