"branża" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "branża" po polsku

branża

rzeczownik
 1. business ***** , także: bidness AmE dialekt  
  I work in entertainment business. (Pracuję w branży rozrywkowej.)
  What business do you work in? (W jakiej branży pracujesz?)
 2. industry *****   [policzalny]
  It's a normal thing in our industry. (To normalna rzecz w naszej branży.)
  I've got lots of experience in the film industry. (Mam mnóstwo doświadczenia w branży filmowej.)
 3. trade *****
  • branża (np. hotelowa)
   The hotel trade is very popular in Greece. (Branża hotelowa jest bardzo popularna w Grecji.)
   He works in a tourist trade. (On pracuje w branży turystycznej.)
 4. game *****
 5. racket
 6. line of work
  • zawód, fach, branża
   What line of work are you in? (W jakiej branży pracujesz?)
   I meet many famous people in my line of work. (W moim zawodzie spotykam wielu sławnych ludzi.)
 7. line of business  
 8. career field   [policzalny]

"branża" — Słownik kolokacji angielskich

line of work kolokacja
 1. work rzeczownik + line rzeczownik = zawód, fach, branża
  Zwykła kolokacja

  In their line of work I wouldn't last five minutes.

  Podobne kolokacje:
line of business kolokacja
 1. business rzeczownik + line rzeczownik = branża
  Zwykła kolokacja

  You learn to have a feeling for the people in your own line of business.

  Podobne kolokacje:
career field kolokacja
 1. career rzeczownik + field rzeczownik = branża
  Zwykła kolokacja

  Essentially any career field can create a benefit to the aging of modern society.