ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"branżowy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "branżowy" po polsku

branżowy

przymiotnik
  1. vocational *
  2. professional ****  
  3. industry *****  
    The industry meeting ran long. (Branżowe spotkanie przedłużyło się.)
    My company's held an industry party. (Moja firma zorganizowała imprezę branżową.)
  4. trade *****  
    I never understand him when he starts to talk in his trade jargon. (Nigdy go nie rozumiem, kiedy zaczyna mówić swoim żargonem branżowym.)

powered by  eTutor logo