"career victory" — Słownik kolokacji angielskich

career victory kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwycięstwo zawodowe
  1. career rzeczownik + victory rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It was the first top 10 victory of her young career.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo