KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieli!Sprawdź

"wykorzystać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wykorzystać" po polsku — Słownik angielsko-polski

phrasal verb
 1. make of something **
 2. trade on something , trade upon something  
 3. make use of something
 4. prey on something, prey upon something
czasownik
 1. trespass on something
idiom
 1. bring something into play
  • wykorzystać coś, wprowadzić coś w ruch, wdrożyć coś
   This latest decision brings many new factors into play. (Ta ostatnia decyzja wdraża wiele nowych czynników.)
   Breathing brings many muscles into play. (Oddychanie wykorzystuje wiele mięśni.)
   She knows how to bring into play all her business experience. (Ona wie jak wykorzystać całe swoje doświadczenie w biznesie.)
 1. take advantage of something
  • skorzystać z czegoś, wykorzystać coś (np. sytuację)
   to use the opportunity, to benefit from something
   We ought to take advantage of the opportunity. (Powinniśmy skorzystać z okazji.)
   All he's going to do is take advantage of it. (Jedyne, co on zrobi, to wykorzysta to.)
   I assume you took advantage of that information? (Zakładam, że wykorzystałeś tę informację?)

wykorzystać

czasownik
 1. finish ****
 2. vamp
 3. put to use
czasownik
 1. abuse ****
  • wykorzystywać, nadużywać [TRANSITIVE]
   Some politicians abuse their power. (Niektórzy politycy nadużywają swojej władzy.)
   You abused my trust. (Nadużyłeś mojego zaufania.)
   Don't abuse your position in such way. (Nie wykorzystuj w ten sposób swojej pozycji.)
   He abused my kindness in a very mean way. (On wykorzystał moją dobroć w bardzo okrutny sposób.)
   She was abused sexually. (Ona została wykorzystana seksualnie.)
 2. use *****
  • wykorzystywać (np. kogoś do swoich celów) [TRANSITIVE]
   Stop using me, I'm not your toy! (Przestań mnie wykorzystywać, nie jestem twoją zabawką!)
   He used her and left her. (On ją wykorzystał i porzucił.)
 3. practise British English , practice American English *****   [TRANSITIVE]
 4. employ ***
  • stosować, wykorzystywać, posługiwać się [TRANSITIVE]
   to use, to apply
   Don't employ any complicated vocabulary while talking to him. (Nie posługuj się skomplikowanym słownictwem, kiedy z nim rozmawiasz.)
   I will show you how to employ a bow. (Pokażę ci jak się posługiwać łukiem.)
 5. milk ***
  • wykorzystywać (wyciągać korzyści) informal [TRANSITIVE]
   Are you milking this company? (Czy ty wykorzystujesz tę firmę?)
   Stop milking your parents. (Przestań wykorzystywać swoich rodziców.)
 6. tap *** , tap into
 7. grab ***
 8. utilize ** , utilise British English
 9. leverage , *
 10. tap ***
  • wykorzystywać (np. pomysły) [TRANSITIVE]
   We should tap your ideas. They're brilliant. (Powinniśmy wykorzystać twoje pomysły. One są genialne.)
   They tapped my project. (Oni wykorzystali mój projekt.)
 11. extract **
 12. leech
phrasal verb
 1. put upon

Powiązane zwroty — "wykorzystać"

czasownik
inne
rzeczownik
wykorzystanie = use +3 znaczenia
wykorzystywanie = abuse +6 znaczeń
korzystanie = enjoyment +3 znaczenia
phrasal verb
idiom
inne

"wykorzystać" — Słownik kolokacji angielskich

take advantage kolokacja
 1. take czasownik + advantage rzeczownik = wykorzystać
  Bardzo silna kolokacja

  In addition, patients often cannot take advantage of the available services.

  Podobne kolokacje:
put to use kolokacja
 1. put czasownik + use czasownik = wykorzystać, użyć, znaleźć zastosowanie (dla czegoś), zrobić (z czegoś) użytek
  Zwykła kolokacja

  "I think the time is coming when you'll have to put it to use."

  Podobne kolokacje:
 2. put czasownik + use rzeczownik = wykorzystać, użyć, znaleźć zastosowanie (dla czegoś), zrobić (z czegoś) użytek
  Zwykła kolokacja

  Power has to be energy put to a good use.

  Podobne kolokacje:
Czy wiesz, że wyszukiwane słówka możesz dodawać do inteligentnych powtórek w kursie etutor.pl? Załóż darmowe konto i sprawdź!