"cover all uses" — Słownik kolokacji angielskich

cover all uses kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obejmij wszystkie wykorzystania
  1. cover czasownik + use rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The review covered installation, use and development of the software.

powered by  eTutor logo