"wdrożyć coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wdrożyć coś" po polsku

wdrożyć coś

idiom
 1. bring something into play
  • wykorzystać coś, wprowadzić coś w ruch, wdrożyć coś
   This latest decision brings many new factors into play. (Ta ostatnia decyzja wdraża wiele nowych czynników.)
   Breathing brings many muscles into play. (Oddychanie wykorzystuje wiele mięśni.)
   She knows how to bring into play all her business experience. (Ona wie jak wykorzystać całe swoje doświadczenie w biznesie.)
czasownik
 1. implement ***
  • implementować, wprowadzać (w życie), wdrażać, urzeczywistniać [TRANSITIVE]
   to carry out, to put into practice
   We may not have enough money to implement our plan. (Możliwe, że nie mamy wystarczającej ilości pieniędzy, by wdrożyć nasz plan.)
   She always implements her ideas. (Ona zawsze urzeczywistnia swoje pomysły.)
   We must implement some new rules to keep the order. (Musimy wprowadzić jakieś nowe zasady, aby utrzymać ład.)
   I implemented a new schedule, you all have it on your desks. (Wprowadziłem nowy grafik, wszyscy macie go na swoich biurkach.)
   link synonim: enforce
 2. inculcate
 3. operationalize American English , operationalise British English

Powiązane zwroty — "wdrożyć coś"

rzeczownik
inne

powered by  eTutor logo