KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Rozpal swój zapał do nauki!Sprawdź

"nadużyć czegoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nadużyć czegoś" po polsku

nadużyć czegoś

czasownik
 1. trespass on something
  • nadużyć czegoś, wykorzystać coś
   You trespassed on her hospitality with your prolonged visit. (Nadużyłeś jej gościnności swoją przedłużoną wizytą.)
czasownik
 1. abuse ****
  • nadużywać (np. alkoholu, narkotyków) [TRANSITIVE]
   Do you think he abuses alcohol? (Czy myślisz, że on nadużywa alkoholu?)
   She abused my trust. (Ona nadużyła mojego zaufania.)
   You shouldn't abuse your power - your workers will hate you. (Nie powinieneś nadużywać swojej władzy - twoi pracownicy cię znienawidzą.)
 2. exploit **
 3. misuse
 4. presume *
 5. overuse
 6. overwork
 7. misemploy
 8. overply
suffered horrendous abuse
rzeczownik
 1. abuse ***   [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
  He suffers from drug abuse. (On cierpi z powodu nadużycia narkotyków.)
  Human rights abuse is increasing in China. (W Chinach wzrasta nadużycie praw człowieka.)
 2. malpractice
 3. misuse
  • nadużycie, złe użycie, niewłaściwe wykorzystanie
   That is an abuse and misuse of language. (Jest to nadużycie i złe użycie języka.)
   The party had to face the accusations of misuse of power. (Partia musiała stawić czoła oskarżeniom o nadużycie władzy.)
   He was punished for his misuse of power. (On był ukarany za nadużycie władzy.)
 4. malfeasance
 5. misusing
 6. misuser
 7. misusage
 8. abusement  
 9. misapplying
 10. abusion old use
 11. abusage

powered by  eTutor logo