PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"nadużyć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nadużyć" po polsku

czasownik
 1. trespass on something

nadużyć

czasownik
 1. misapply
czasownik
 1. abuse ****
  • nadużywać (np. alkoholu, narkotyków) [TRANSITIVE]
   Do you think he abuses alcohol? (Czy myślisz, że on nadużywa alkoholu?)
   She abused my trust. (Ona nadużyła mojego zaufania.)
   You shouldn't abuse your power - your workers will hate you. (Nie powinieneś nadużywać swojej władzy - twoi pracownicy cię znienawidzą.)
 2. exploit **
 3. misuse
 4. presume *
 5. overuse
 6. overwork
 7. misemploy
 8. overply
suffered horrendous abuse
rzeczownik
 1. abuse ***   [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
  He suffers from drug abuse. (On cierpi z powodu nadużycia narkotyków.)
  Human rights abuse is increasing in China. (W Chinach wzrasta nadużycie praw człowieka.)
 2. malpractice
 3. misuse
  • nadużycie, złe użycie, niewłaściwe wykorzystanie
   That is an abuse and misuse of language. (Jest to nadużycie i złe użycie języka.)
   The party had to face the accusations of misuse of power. (Partia musiała stawić czoła oskarżeniom o nadużycie władzy.)
   He was punished for his misuse of power. (On był ukarany za nadużycie władzy.)
 4. malfeasance
 5. misusing
 6. misuser
 7. misusage
 8. abusement  
 9. misapplying
 10. abusion old use
 11. abusage

powered by  eTutor logo