ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"cech" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "cech" po polsku

cech

rzeczownik
 1. guild *
  • bractwo, cech, gildia dawne użycie [policzalny]
   Yes, well, talk to Napoleon. Organize your labor, start a guild. (Tak, cóż, porozmawiaj z Napoleonem. Zorganizujcie sobie pracę, załóżcie cech.)
   Why were you at the Thieves Guild? (Dlaczego byłaś w Gildii Złodziei?)
 2. craft guild  
 3. professional order  
rzeczownik
 1. quality **** , qlty (skrót)
 2. feature ****
  • cecha (np. o krajobrazie) [policzalny]
   One of the best features of this country is its lakes. (Jedną z najlepszych cech tego kraju są jeziora.)
   Lack of trees is a typical feature of this desert. (Brak drzew to typowa cecha tej pustyni.)
 3. property , ****
 4. attribute *
 5. trait **
 6. point ***** , pt (skrót) *   [policzalny zwykle liczba mnoga]
  He has many valuable points. (On ma wiele wartościowych cech.)
  Name your best points. (Wymień swoje najlepsze cechy.)
 7. hallmark *
  • znamię, cecha
   A free press is one of the hallmarks of democracy. (Wolna prasa to jedna z cech demokracji.)
  • cecha, stempel probierczy
   I can't say how old is this silver plate as it doesn't have a hallmark. (Nie mogę powiedzieć jak stary jest ten srebrny talerz ponieważ nie ma stempla.)
 8. stamp **   oficjalnie [policzalny]
  Punctuality is his best stamp. (Punktualność to jego najlepsza cecha.)
  I know I have some flaws but I have some good stamps too. (Wiem, że mam trochę wad, ale mam też trochę dobrych cech.)
 9. lineament  

Powiązane zwroty — "cech"

rzeczownik
natura (zespół cech czegoś) = nature
zespół (cech) = syndrome
klasa (kategoria przedmiotów lub zjawisk wyróżnianych na podstawie wspólnych cech) = class
męskość (o posiadaniu cech charakterystycznych dla płci męskiej) = maleness
feminizacja (nadawanie cech żeńskich) = feminization , feminisation British English
kaliber (poziom cech wyjątkowego człowieka) = calibre
amerykańskość (zespół cech charakterystycznych dla tego, co jest amerykańskie) = Americanism
natywistka (zwolennik natywizmu, który mówi o istnieniu w umyśle cech wrodzonych) = nativist
antropomorfizm (zabieg językowy, polegający na nadawaniu przedmiotom cech ludzkich) = anthropomorphism
atawizm (ujawnianie się cech odległych przodków) = atavism
czasownik
cechować = feature +2 znaczenia
przymiotnik
dumny (ze swoich lub czyichś osiągnięć, cech, posiadanych przedmiotów) = proud
bezpłciowy (niemający cech płciowych) = sexless
aseksualny (niemający cech seksualnych lub nieodczuwający pociągu seksualnego) = asexual
przyimek
inne
samoświadomy (np. swoich uczuć, myśli, cech charakteru) = self-aware

"cech" — Słownik kolokacji angielskich

craft guild kolokacja
 1. craft rzeczownik + guild rzeczownik = cech
  Luźna kolokacja

  In England the plays were put on by craft guilds.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo