ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"brzeg" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "brzeg" po polsku

brzeg

obrazek do "edge" po polsku Rusty Riverbank | Man and Yak obrazek do "shore" po polsku Then press up a hem and sew in
rzeczownik
 1. edge ****
  • krawędź, brzeg, skraj [policzalny]
   Tom sat on the edge of the bed. (Tom usiadł na krawędzi łóżka.)
   The house was placed on the edge of the wood. (Dom był usytuowany na skraju lasu.)
   Do not approach the edge of the cliff, I don't want you to fall. (Nie zbliżaj się do krawędzi klifu, nie chcę, żebyś spadł.)
   He stopped a few steps from the edge. (On zatrzymał się kilka kroków od krawędzi.)
   zobacz także: margin
 2. bank *****
  • brzeg (np. rzeki) [policzalny]
   Let's sit down on the sandy river bank. (Usiądźmy na piaszczystym brzegu rzeki.)
   Only rich people live on the left bank of the river. (Tylko bogaci ludzie mieszkają na lewym brzegu rzeki.)
   I can see you on the opposite bank of the river. (Widzę cię na przeciwnym brzegu rzeki.)
 3. shore **
  • brzeg (morza, jeziora) [policzalny lub niepoliczalny]
   If we follow the shore, we're sure to find him. (Jeżeli pójdziemy wzdłuż brzegu, na pewno go znajdziemy.)
   She waved her arm in the direction of the shore. (Ona machnęła ręką w kierunku brzegu.)
   We'll all be happier when we get to shore. (Wszyscy będziemy szczęśliwsi kiedy dotrzemy do brzegu.)
   zobacz także: ashore, offshore, onshore
 4. ridge **
  • krawędź, brzeg [policzalny]
   She saw the ridge road going off to the right. (Ona widziała, że droga na brzegu skręcała w prawo.)
   I cut my finger with a ridge of glass. (Skaleczyłam palec krawędzią szkła.)
 5. rim **
  • brzeg, krawędź, obrzeże (np. filiżanki) [policzalny]
   This cup has a broken rim. (Ta filiżanka ma nadkruszone obrzeże.)
   She cut her lip on the rim of an old glass. (Skaleczyła sobie wargę krawędzią starej szklanki.)
   The rim of my cup is chipped. (Brzeg mojej filiżanki jest wyszczerbiony.)
 6. lip ***
  • krawędź, brzeg (np. wąwozu, rowu) [policzalny]
   She stood on the lip of the cliff and got dizzy. (Ona stanęła na krawędzi klifu i zakręciło jej się w głowie.)
  • brzeg, krawędź (np. dzbanka, kubka) [policzalny]
   The lip of the cup is chipped. (Brzeg filiżanki jest wyszczerbiony.)
   He cut his tongue on a lip of that cup. (Przeciął sobie język na krawędzi tej filiżanki.)
   link synonim: rim
 7. verge *
  • brzeg, kraniec, krawędź
   We might all be on the verge of going to prison. (Wszyscy możemy być na krawędzi pójścia do więzienia.)
   I don't know about you but I'm on the verge of a breakdown. (Nie wiem jak ty, ale ja jestem na granicy załamania nerwowego.)
   zobacz także: edge
 8. coastline
  • linia brzegowa, brzeg
   The Member States with coastline need to step up the surveillance and control of their seas. (Państwa członkowskie z linią brzegową powinny wzmocnić nadzór i kontrolę swoich wód przybrzeżnych.)
   Europe has 305 000 kilometres of coastline. (Europa ma 305 tysięcy kilometrów linii brzegowej.)
   He lived in a small town by the coastline. (On mieszał w małym miasteczku na wybrzeżu.)
 9. hem
  • rąbek, brzeg (ubrania, tkaniny)
   A hem is a folded and sewn piece of fabric on the edge. (Rąbek to złożony i zaszyty kawałek materiału na brzegu.)
 10. strand **
  • brzeg, wybrzeże [policzalny]
   She wanted to meet me at the strand. (Ona chciała się ze mną spotkać na wybrzeżu.)
 11. brim *
 12. margin ** , także: margent dawne użycie
 13. skirts , przestarzale * , także: skirt , przestarzale **
 14. waterside
 15. limbus
 16. selvedge British English , selvage American English
 17. rivage
przymiotnik
 1. lipped

powered by  eTutor logo