KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Rozpal swój zapał do nauki!Sprawdź

"linia brzegowa" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "linia brzegowa" po polsku

linia brzegowa

rzeczownik
 1. shoreline  
  Stick to the shoreline. Pass the monument. The church is on the left. (Trzymaj się brzegu, miń pomnik, kościół jest po lewej stronie.)
  This country has a very developed shoreline. (To państwo ma bardzo rozwiniętą linię brzegową.)
 2. coastline
  • linia brzegowa, brzeg
   The Member States with coastline need to step up the surveillance and control of their seas. (Państwa członkowskie z linią brzegową powinny wzmocnić nadzór i kontrolę swoich wód przybrzeżnych.)
   Europe has 305 000 kilometres of coastline. (Europa ma 305 tysięcy kilometrów linii brzegowej.)
   He lived in a small town by the coastline. (On mieszał w małym miasteczku na wybrzeżu.)
 3. waterline  
 4. bankline  
 5. strand line  

powered by  eTutor logo