BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"Powodzenia!" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "Powodzenia!" po polsku

Powodzenia!

obrazek do "Good luck!" po polsku
 1. Good luck!  
  "I have an exam today." "Good luck!" ("Mam dzisiaj egzamin." "Powodzenia!")
  link synonim: Best of luck!
 1. GL (skrót)
  • Powodzenia! (używane w grach online, pochodzi od "Good luck!")
 2. Lots of luck!  
 3. Best of luck! , Best of luck to you!
wykrzyknik
 1. More power to your elbow! BrE , More power to you! AmE
rzeczownik
 1. success ****
  • powodzenie (czegoś) [policzalny lub niepoliczalny]
   The success of the meeting will be up to you. (Powodzenie spotkania będzie zależało od ciebie.)
   I believe in the success of this project. (Wierzę w powodzenie tego projektu.)
 2. luck *** , good luck *
 3. chance , *****  
  She has a lot of chance at work. (Ona ma duże powodzenie w pracy.)
  Tom has chance with girls. (Tom ma powodzenie u dziewczyn.)
 4. prosperity *
 5. good fortune
 6. roll , ****
 7. faring
 8. fortunateness
wykrzyknik
 1. cheers
 1. godspeed , Godspeed   dawne użycie
phrasal verb
 1. work out ***
  • sprawdzać się, powieść się, udawać się
   I hope your idea will work out and we'll win. (Mam nadzieję, że twój pomysł się sprawdzi i wygramy.)
   If our plan works out, we'll become millionaires. (Jeśli nasz plan się powiedzie, zostaniemy milionerami.)
   Let's try this solution and see if it works out. (Spróbujmy tego rozwiązania i zobaczmy czy się sprawdzi.)
 2. succeed in something ** , succeed in doing something
 3. come off **
czasownik
 1. score ****
 2. succeed ***
 3. click **
czasownik
 1. fail ****
 2. go astray
 3. mishappen
phrasal verb
 1. fall through
phrasal verb
 1. make out *    AmE
  "I heard that you make out." "Yes, I have my own company." ("Słyszałem, że ci się powodzi." "Tak, mam swoją własną firmę.")
  How do you make out with your clients? (Jak ci się powodzi z twoimi klientami?)

Powiązane zwroty — "Powodzenia!"

przysłówek
nigdzie (bez powodzenia, bez szans na powodzenie) = nowhere , także: nowhither dawne użycie , także: nowheres AmE dialekt
rzeczownik
czasownik
przymiotnik
idiom

powered by  eTutor logo