BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"Niesamowite!" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "Niesamowite!" po polsku

Niesamowite!

wykrzyknik
 1. Amazing!  
przymiotnik
 1. incredible **
  • nieprawdopodobny, niesamowity, cudowny
   The party was incredible, thanks for coming! (Impreza była cudowna, dzięki za przyjście!)
   This present is incredible, how did you know that I've always wanted to have this book? (Ten prezent jest niesamowity, skąd wiedziałeś, że zawsze chciałem mieć tę książkę?)
   I just had the most incredible night of my life. (Mam za sobą najcudowniejszą noc mojego życia.)
   I hope I'm not the only one that knows how incredible you are. (Mam nadzieję, że nie jestem jedyną, która wie, jak niesamowity jesteś.)
 2. remarkable **
  • niezwykły, warty odnotowania, godny uwagi, wybitny, niesamowity, zdumiewający, wyjątkowy
   A computer is a remarkable feat of technology. (Komputer jest wartym odnotowania osiągnięciem technologii.)
   Could you recommend a remarkable book? (Czy mógłbyś polecić książkę godną uwagi?)
   It's a remarkable monument! (To jest niezwykły pomnik!)
   He was a remarkable man who stood for peace in the world. (On był niezwykłym człowiekiem, który opowiadał się za pokojem na świecie.)
   przeciwieństwo: ordinary
   zobacz także: unusual, terrific
 3. amazing ***
 4. terrific **
 5. eerie * , także: eery
  • upiorny, pełen grozy, niesamowity
   The echo in the cavern was eerie. (Echo w jaskini było upiorne.)
   The hound let out an eerie howl. (Ogar wydał upiorny skowyt.)
   He told me an eerie tale of vampires. (On opowiedział mi pełną grozy opowieść o wampirach.)
 6. tremendous **
  • niesamowity, świetny, wspaniały
   Wasn't it a tremendous movie! (Czyż to nie był wspaniały film!)
   Your party was tremendous! (Twoja impreza była niesamowita!)
 7. fantastic **
  • zawrotny, niesamowity (o kwocie pieniędzy)
   Two million dollars is a fantastic amount of money. (Dwa miliony dolarów to zawrotna kwota pieniędzy.)
   Our income is fantastic! (Nasz dochód jest zawrotny!)
 8. uncanny
  • niesamowity, zadziwiający
   Her voice has an uncanny similarity to Madonna's voice. (Jej głos jest zadziwiająco podobny do głosu Madonny.)
 9. unreal
  • nie z tej ziemi, niesamowity informal
   The experience of parachute jump is unreal! (Doświadczenie skoku ze spadochronem jest nie z tej ziemi!)
   Your guy is unreal! He's so handsome! (Twój facet jest nie z tej ziemi! On jest taki przystojny!)
 10. mesmerizing , mesmerising British English
 11. spanking
 12. amazeballs
 13. out of sight , outtasight informal
 14. eldritch , także: eldrich
 15. irreal
 16. unco
 1. off the chain

Powiązane zwroty — "Niesamowite!"

przysłówek
niesamowicie = incredibly +15 znaczeń
przymiotnik
rzeczownik
niesamowitość = weirdness +5 znaczeń
nazwa własna
idiom

powered by  eTutor logo