"write" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

write czasownik

write + rzeczownik
Kolokacji: 357
write songs • write articles • write novels • write poems • write lyrics • write poetry • write essays • write fiction • write verse • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. write things = napisz rzeczy write things
2. write one's ticket = stawiać własne warunki, ustalać własne warunki write one's ticket
  • Also, they have been know to write tickets on the water.
  • He could, up to a point, write his own ticket for 2010.
  • "There were so many companies looking to go international, I could almost write my own ticket."
  • But in the 1990's, they had 30, and students could write their own ticket.
  • After this, I will be a man who can write his own ticket.
  • You're going to be able to write your own ticket after this.
  • "And tell everyone not busy to get down here to help me write tickets."
  • "People thought we were trying to balance the budget by writing tickets."
  • Get us home in one piece and you can write your own ticket.
  • You had every intention of writing her a legitimate ticket.
3. write legislation = przygotuj ustawodawstwo write legislation
4. write documents = napisz dokumenty write documents
9. write the bill = napisz rachunek write the bill
10. write passages = napisz fragmenty write passages
11. write Award = napisz Nagrodę write Award
12. write assignments = napisz przydziały write assignments
13. write instruments = napisz instrumenty write instruments
14. write specifications = napisz specyfikacje write specifications
15. write grants = napisz dotacje write grants
17. write citations = napisz cytaty write citations
(18) prose, nonfiction
Kolokacji: 2
(21) time, sentence, decade, hour
Kolokacji: 5
(25) hundreds, thousands
Kolokacji: 2
(29) obituary, obit
Kolokacji: 2
(31) check, draft, cheque
Kolokacji: 3
(33) memo, memorandum
Kolokacji: 2
(35) hit, speed, dispatch
Kolokacji: 3
(39) series, cycle, desk, serial
Kolokacji: 4
(40) dozens, ream
Kolokacji: 2
(41) description, kind
Kolokacji: 2
(42) romance, Latin
Kolokacji: 2
(43) score, Love, polemic
Kolokacji: 3
(44) number, skit, bit, performance
Kolokacji: 4
(47) guide, instruction, manual
Kolokacji: 3
(48) joke, comic, gag, epigram
Kolokacji: 4
(49) others, goodness
Kolokacji: 2
(51) English, game, card, contest
Kolokacji: 4
(53) test, exam, sample
Kolokacji: 3
(56) post, standard
Kolokacji: 2
(57) equation, algorithm, math
Kolokacji: 3
(58) Woman, wife, partner, Ruth
Kolokacji: 4
(59) ad, commercial
Kolokacji: 2
(60) monologue, slogan
Kolokacji: 2
(61) one, couple
Kolokacji: 2
(62) father, mother, Child, son
Kolokacji: 4
(63) Doctor, down
Kolokacji: 2
(64) rap, Moby-dick, crap
Kolokacji: 3
(65) disgrace, symbol, staff
Kolokacji: 3
(66) freelance, driver, single
Kolokacji: 3
(67) erotica, pornography
Kolokacji: 2
czasownik + write
Kolokacji: 88
begin writing • start writing • stop writing • finish writing • teach write • help write • continue writing • learn write • ...
write + przyimek
Kolokacji: 74
write about • write down • write off • write out • write up • ...
write + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 232
originally written • written extensively • once write • written specifically • write regularly • write frequently • beautifully written • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.