"write down one's name" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: write down the names
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zapisywać czyjś imię
  1. write czasownik + name rzeczownik
    Luźna kolokacja

    First thing, you get someone to write down all the names.

powered by  eTutor logo