"name" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

name rzeczownik

rzeczownik + name
Kolokacji: 203
brand name • household name • pen name • code name • domain name • genus name • file name • stage name • trade name • ...
name + rzeczownik
Kolokacji: 36
name recognition • name tag • name change • name brand • Geographic Names Information System • ...
name + czasownik
Kolokacji: 208
name appears • name derives • name suggests • name implies • name sounds • name refers • name sticks • name translates • ...
czasownik + name
Kolokacji: 419
assign names • name names • change one's name • give one's name • take one's name • know one's name • bear one's name • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. assign names = imiona beneficjenta assign names
2. name names = wymienić nazwiska, podać nazwiska (np. w śledztwie) name names
21. show one's name = pokazywać czyjś imię show one's name
27. sign one's name = podpisać się nazwiskiem sign one's name
29. lend one's name = użycz swojego imienia lend one's name
34. ask one's name = pytać czyjś imię ask one's name
36. drop one's name = upuszczać czyjś imię drop one's name
37. add to one's name = zwiększać czyjś imię add to one's name
41. name on Antarctic Names = imię na Antarctic Names name on Antarctic Names
43. leave one's name = wychodzić czyjś imię leave one's name
44. shout one's name = wykrzykiwać czyjś imię shout one's name
45. ask for one's name = prosić czyjś imię ask for one's name
46. name is struck = imię jest uderzone name is struck
47. withdraw one's name = cofać czyjś imię withdraw one's name
48. revert to one's name = powracać czyjś imię revert to one's name
49. drop from one's name = upuszczać z czyjś imię drop from one's name
50. draw one's name = rysować czyjś imię draw one's name
51. whisper one's name = szept czyjś imię whisper one's name
52. gain one's name = zyskiwać czyjś imię gain one's name
54. name is restored = imię jest przywrócone name is restored
55. bring one's name = przynosić czyjś imię bring one's name
56. obtain one's name = uzyskiwać czyjś imię obtain one's name
57. catch one's name = łapać czyjś imię catch one's name
58. state one's name = stan czyjś imię state one's name
59. rename to one's name = przemianowywać aby czyjś imię rename to one's name
61. owe one's name = być winnym czyjś imię owe one's name
62. carve one's name = rzeźbić czyjś imię carve one's name
63. take on one's name = przyjmować czyjś imię take on one's name
64. associate with one's name = współpracownik z czyjś imię associate with one's name
66. live up to one's name = spełniać czyjś imię live up to one's name
68. send one's name = wysyłać czyjś imię send one's name
70. click on name = stuk na imieniu click on name
71. name painted = imię malowało name painted
72. establish in one's name = zakładać w czyjś imię establish in one's name
73. sell one's name = sprzedawać czyjś imię sell one's name
74. name is withheld = imię jest zatajone name is withheld
76. find out one's name = dowiadywać się czyjś imię find out one's name
77. name followed = imię nastąpiło name followed
78. name is shortened = imię jest skrócone name is shortened
82. open under the name = otwarty na mocy imienia open under the name
83. name is accepted = imię przyjmuje name is accepted
85. mention by name = wymień po nazwisku mention by name
86. invoke the name = odwołaj się do imienia invoke the name
88. name is rendered = imię jest oddane name is rendered
92. attach to one's name = przywiązywać czyjś imię attach to one's name
94. check one's name = sprawdzać czyjś imię check one's name
98. offer one's name = oferować czyjś imię offer one's name
100. name is linked = imię jest połączone name is linked
przymiotnik + name
Kolokacji: 418
real name • full name • middle name • maiden name • proper name • generic name • familiar name • false name • Latin name • ...
przyimek + name
Kolokacji: 50
to one's name • on Antarctic Names • despite one's name • after one's name • about one's name • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.