"succinctly written" — Słownik kolokacji angielskich

succinctly written kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwięźle napisany
  1. write czasownik + succinctly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Craig argues that a thesis should be succinctly written in the form of a scientific paper, so that it can be published without delay, after refereeing.

powered by  eTutor logo