"write shortly" — Słownik kolokacji angielskich

write shortly kolokacja
Popularniejsza odmiana: written shortly
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napisz wkrótce
  1. write czasownik + shortly przysłówek
    Zwykła kolokacja

    I believe your father will write to you about it shortly.

powered by  eTutor logo