"written shortly" — Słownik kolokacji angielskich

written shortly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napisany wkrótce
  1. write czasownik + shortly przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    I believe your father will write to you about it shortly.

powered by  eTutor logo