"write studies" — Słownik kolokacji angielskich

write studies kolokacja
Popularniejsza odmiana: write a study
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napisz nauki
  1. write czasownik + study rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Think about it; maybe you can write a critical study, then we'll both know.

powered by  eTutor logo