"write citations" — Słownik kolokacji angielskich

write citations kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napisz cytaty
  1. write czasownik + citation rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He said he understood why some officers wrote citations for public drinking while others apparently looked the other way or did not look at all.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo