"write legislation" — Słownik kolokacji angielskich

write legislation kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przygotuj ustawodawstwo
  1. write czasownik + legislation rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It should give its committees real responsibility and the power to actually write legislation.

powered by  eTutor logo