"introduce legislation" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przedstaw ustawodawstwo
  1. introduce czasownik + legislation rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    As a result, further work would be done on the issue before legislation was introduced.

powered by  eTutor logo