"enact legislation" — Słownik kolokacji angielskich

enact legislation kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odegraj ustawodawstwo
  1. enact czasownik + legislation rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    At year's end, the government had not enacted such legislation.

powered by  eTutor logo