"enact laws" — Słownik kolokacji angielskich

enact laws kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uchwalaj prawa
  1. enact czasownik + law rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But in fact, there may be no law enacted for months.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo