"teach law" — Słownik kolokacji angielskich

teach law kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naucz prawa
  1. teach czasownik + law rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    At the age of 87 he was still teaching law.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo